Seppälääkärit oli uusi yritys, jolle sain tehdä strategiatyötä, yritysilmeen ja sen jalkauttamisen.