KlausK  Hotel ja Ravintola Toscanini ovat tarvinneet apua mm. strategian jalkauttamisessa, yritysilmeen päivittämisessä ja ohjeistossa, sosiaalisen median kampanjoiden materiaalien teossa ja lehti-ilmoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa.